Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

A do toho všeho přichází Chovanec s Romancovovou. Aneb, dešifrujme prapodivné anomálie (1)

20. 01. 2017 0:35:03
Nový rok se prezentuje přívětivou cifrou, kde je šťastná sedmička a kde součet jednotlivých čísel nám dává jedničku. Jednička je vítěz, pokrok a dobré podnikání, kterému se daří...Bude tomu tak skutečně? Za určitých okolností ano!

Pod pojmem "dobré podnikání", mám na mysli prosperitu našeho státu. Vždyť to je právě pan Andrej Babiš, nynější ministr financí, který propaguje formu vedení státu, jako firmu. Určitě to myslí dobře, ale zapomíná přitom na odstranění špatných základů, které takovéto vedení státu neumožní. Pokud tyto již přežité základy nebudou inovovány směrem k pokroku, který tu zkrátka je, nelze tento pokrok uvádět do praxe bez chyb a nespravedlností, které se zde dějí. Vládní úředníci k tomuto pokroku ještě nedospěli, natož aby vnímali, že je třeba tento pokrok plně využít ke skutečné prosperitě. Jak by také mohli, když ze svých židlí s garantovaným slušným, pravidelně navyšovaným platem jsou odtrženi od reality skutečného života?!...

Ano, dle výsledné jedničky jednotlivých cifer v letopočtu, by náš stát měl prosperovat. Každý si však tu prosperitu představujeme jinak a sice dle svého pohledu na svět, což je závislé od velikosti "postu", který zastáváme. Jinak si takovou prosperitu představuje maminka s malými dětmi, jinak důchodci, pro změnu s malými důchody, a zcela jiný názor na prosperitu mají politikové, kteří se starají pouze o prosperitu svou.

Přehled poslaneckých náhrad články iDNES

Začněme u anomálie, za kterou považuji nespravedlivou valorizaci důchodů.

Od lednové platby jsou všem důchodcům zvýšeny důchody. Fajn. Nebudeme se bavit o tom, proč se důchody valorizují, ale proč se valorizují tak, jak se valorizují! Není náhodou logické, že než budu něco pravidelně valorizovat, udělat si v první řadě "pořádek v referátu", napravit minulostní již neplatné konvence, hloupě nastavené parametry, které jsou nespravedlivé a tak škodí?... Musím tedy udělat první a základní krok, položit pevný základní kámen bez těchto již nežádoucích anomálií, jakou je například tzv. zásluhovost. Tento krok, krok položení základu, který nekopíruje již přežité, ale naopak přizpůsobuje se nastalým změnám a jinak postaveným situacím měnící se společnosti, je však již čtvrtstoletí záměrně odsouván a přeskočen! Přirovnejme tento stavební kámen ke stavbě domu. Pokud dům nebude mít pevné základy, dříve či později se zhroutí a toto se stane i s důchodovým systémem, který je takto bez pevného, současnosti odpovídajícího základu, hloupě a nespravedlivě nastaven. Zde je stále snižující se koupěschopnost důchodců, což je samozřejmě trauma pro ně, ale také brzdou ekonomiky.

Tím základním kamenem skutečné důchodové reformy je logicky nastavení minimálního důchodu, pod který se zkrátka nepůjde, pro všechny naše seniory důchodce, stejně tak, jako je stanovena minimální mzda pro všechny zaměstnané. Ano, důchod se sice skládá ze základního výměru pevné částky pro všechny, tato částka je nyní 2550 korun, ale tato částka není totéž, jako minimální důchod a to minimální důchod odpovídající skutečnosti v místě a času! Tento minimální důchod by měl odpovídat skutečnému základnímu spotřebnímu koši, to znamená, skutečným nákladům kladeným na nás všechny v dnešní době!! To jediné je správné a spravedlivé, pokud ovšem opravdu chceme prosperující společnost, slovy pana Babiše, "lepší Českou republiku"...Není přeci možné v pokrokové společnosti dneška, záměrně nadále nechat jediného občana této země bez prostředků na život! A ono se to děje...

Nynější neúnosný stav, kdy sociální věci vede minulostní člověk paní Michaela Marksová za podpory Sobotkovy vlády, však jasně dává všem najevo, že ano, u nás v naší republice budou také lidé, které necháme v naprosté bídě, o hladu, bez bydlení jen proto, že se neměří všem stejně, protože zásluhy jsou zásluhy!

Ptejme se, jaké že to však byly zásluhy a budou zásluhy?

Nynější politická garnitura si odjakživa sama určuje své platy a prebendy vlastními a rychle schválenými zákony. Letos si například tato věčně nenasytná skupina prý našich zástupců, přidala na platech v průměru osm tisíc korun a to nehovořím o odměnách úředníkům vlády, kteří "vyfasovali" koncem roku velmi tučné prémie. Nyní se ptejme, jaké že to měli tito neumětelové zásluhy, když ani o píď neposunuli naši zemi k prosperitě hlavně v sociální oblasti?! Vždyť kvalita státu se pozná právě podle toho, jaký život má díky sociální politice ten nejpotřebnější, ta nejvíce bezbranná část obyvatel země...Prioritou by měla být rodina s dětmi, důchodci seniorky a senioři, maminky na mateřské "dovolené", maminky samoživitelky, lidé nemocní, invalidé, staří opuštění lidé v domovech pro seniory a v nájmech, děti a jejich všestranná výchova nejen ve smyslu logické a nijak neupravované výuky od této logiky, ale také ve smyslu rozvoje jejich talentu jak uměleckého, tak i sportovního, zde mám na mysli rozvíjet děti směrem ke zdravému sportování, ke zdravému pohybu. To vše stojí nemalé peníze, ale pokud se tyto peníze ze státní kasy "ztrácejí" na prapodivné pseudopotřeby, je sociálno samozřejmě tabu a o takovém sociálnu je pouze "ticho po pěšině", což je nynější skutečný stav!

Nu a tito politikové v čele s panem Bohuslavem Sobotkou kteří za tento nemoudrý a velmi nemorální stav naší zchudlé společnosti zodpovídají, si díky svým vlastním neoprávněným a pravidelným "valorizacím" svých vlastních platů, odnesou do budoucna také velmi slušné vlastní, předem předpřipravené lukrativní důchody! Tak to je ta zásluhovost!!!

Co Vy na to, pane ministře financí, pane Babiši? Proč i Vy mlčíte a v tomto směru nekonáte?

Pan prezident Zeman se také při různých příležitostech zmiňuje o sociálních dávkách, které prý dle něho pobírají lidé, kterým se nechce pracovat. Ano, takoví lidé určitě existují, ale není to většina národa, jsou to pouze promile z celkové populace a s tím zkrátka nic nenaděláme. Takoví lidé prostě existovat budou a je to jen jejich filozofie života, že jdou tou cestou, která se jim nevyplatí, ač se nám i jim může zdát, že se jim vyplácí a většinou to pochopí až na konci svého života, jak se mýlili. Pan prezident Zeman je jednoznačně neúplně informován.

Pane prezidente, Vy nevíte, že sociální dávky na bydlení čerpají i lidé kteří pracují?!

Tím se dostávám k tomu paradoxu, kdy sociální dávky pobírá pracující rodina, alespoň s jedním živitelem. Ptejme se, proč tomu tak je. Ano, je to velmi nízká minimální mzda nyní populisticky a narychlo zvyšována ČSSD před brzkými volbami! Skutečnou nápravou, nikoliv tou populistickou nápravou páně Sobotky takové minimální mzdy, totiž logicky ušetří státní kasa, a nápravnou skutečnou důchodovou reformou také! Proč? Protože člověk, který pracuje, by neměl mít potřebu žádné sociální dávky, kdyby jeho mzda dosahovala takové výše, kdy sociál nebude potřebovat k alespoň částečnému pokrytí předraženého nájmu a energií. Mzdy jsou u nás pětinové, popř. třetinové oproti Německu. To je stále omílaná pravda. Naše společná kasa tratí právě tou anomálií, že prakticky v podobě sociální dávky zaměstnanému pracujícímu člověku, nahrazujeme tomuto zaměstnanci mzdu, kterou by mu měl spravedlivě vyplatit zaměstnavatel a tím rozhodně není stát! Takže to je velmi nehospodárný způsob dotovat ze státní kasy nemálo pracujícím mzdu v podobě sociální dávky, která je stejně pro člověka tak nepodstatná, že jeho finanční situaci až tak moc nezlepší a neřeší, avšak peníze vydané ze státního rozpočtu na tuto anomálii, kdy si člověk nevydělá dost na živobytí a stát to dotuje, přichází státní rozpočet celkově o obrovské sumy peněz. Takto vynaložené peníze nic do detailu neřeší, a ještě jsou lidem vyčteny, stejně tak, jak to několikrát prezentoval pan prezident Zeman, který zjevně o sociálních dávkách neví vše. Proč tento stát, který chce dobře hospodařit, dotuje penězmi ze státní kasy zaměstnavatele tím, že hloupě doplácí nízké mzdy sociálními dávkami, se ptejme pana ministra Babiše. On to tak sice nenastavil, ale pokud chce tento stát skutečně postavit na nohy, měl by začít právě zde a nečekat na prolhanost Sobotkovy ČSSD, která nedělá reformy, ale pouze blafuje řečmi před volbami. Zde má možnost pan ministr Babiš vytáhnout skutečný trumf z rukávu, zamyslet se, kde lze skutečně peníze ušetřit a tak napravit minulostní anomálie, proti kterým bojuje v parlamentu často podrážen premiérem a koaličními partnery. Vždyť jsou to právě oni, co se právem bojí o své penězovody, které se pan Babiš snaží odkrývat. Pokud pan Babiš chce skutečně nad těmito minulostními a nekompetními slibotechnami uspět, musí rázně reformovat toky ze státní pokladny a začít u nejslabšího článku sociálního smíru, kdy navodí spokojenost těch nejchudších a ještě ušetří na zbytečných výdajích. Pak mu jistě rádi mnozí odmítači EET odpustí tento snad i v dobrém myšlený systém.

Pokud pan Babiš udělá skutečnou důchodovou reformu, bude mít úspěch ve volbách u důchodců, pokud místo sociálních dávek bude tlačit zaměstnavatele na smysluplné navýšení mezd, bude mít oporu zaměstnanců.

Zatím co pan Sobotka populisticky to vše prezentuje jako své úspěšné reformy, pan Babiš, pokud bude konat ve prospěch skutečných reforem, se také stane skutečným a chvályhodným vítězem voleb. Ostatně peníze na to vše má, stranou jsou totiž nejen peníze pro cizí potenciální "hosty", a zde říkám slůvko "bohužel", protože hlavně je třeba se postarat o své vlastní spoluobčany!!

http://tomasvyoral.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=573022

Nu a v úvahu lze brát také peníze státního přebytku, alespoň jeho části... Jakmile se tyto skutečné reformy rozběhnou, získá tím i státní pokladna, protože ušetří na měsíčních dávkách dotujících zchudlé důchodce, ale i naši pracující chudobu. Lživě ohlupovat, jak to činí pan Bohuslav Sobotka jen proto, aby se zalíbil svými předvolebními sliby, které nikdy nesplnil, se totiž nevyplácí a já věřím, že to pan Babiš moc dobře ví.

Ze stejného ostudného ranku je řešení našich penzí, kdy jsou senioři svědky potupného ponižování při dohadech nad výší valorizace, nebo jakési jednorázové částky. Mnoho našich žen, hlavně žen, má velmi nízký důchod. Jsou to mámy od rodin, které nejen že pracovaly za nízké mzdy, ale i táhly celou domácnost a vychovaly při tom všem několik dětí. Což v našich končinách není zjevně považováno za záslužnost. Ano, pane Andreji Babiši, ano pane prezidente a pane populistický předsedo vlády s paní ministryní Marksovou, asociální ministryni práce a sociálních věcí, tyto ženy, naše maminky a babičky, žijí v největší bídě a strastech, což si vy zjevně neumíte představit! Nejsou to jen ženy seniorky, jsou to i mnozí muži senioři, ale ženy za každého systému byly vždy zotročeny a málo ohodnoceny, což je velmi smutná pravda. Pokud taková seniorka, senior, mají důchod od třech tisíc dvěstě, do pěti tisíc korun, dále od pěti tisíc korun do devíti tisíc korun až k průměru dvanácti tis. korun měsíčně, jsou to velmi drsné anomálie dneška v tomto absurdistánu, které když nebudou urychleně řešeny, nebude Česká republika nikdy na úrovni prosperující společnosti. Důchodců s nejnižším důchodem 3200 CZK, je prý devatenáct tisíc našich spoluobčanů. Ostatní statistiky vy, co se máte starat o správu této země jistě dobře znáte. Sami se ohrazujete, že pokud se přidává vám, nebo soudcům, že je to prý malá částka, protože jste v malém počtu pobíračů platů...Je snad těch devatenáct tisíc nejchudších seniorů a hlavně seniorek tolik, že je necháváte takto živořit?! To se zde nebudu obšírně zmiňovat o tom, že vy si nedaníte chlebíčky v parlamentní kantýně, že si proplácíte první tři dny nemocenské, kdežto ostatním spoluobčanům to z vlastního pro sebe vytvořeného zákonu nedovolíte, čímž dáváte najevo, že vaši spoluobčané a vaši zaměstnavatelé z jejichž daní žijete, ty tři dny nejedí, nepijí, netopí a tudíž tyto vámi nepřiznané peníze nepotřebují!

Takže vývoj penzí, které tak budou díky čistému stolu vhodné k dalším valorizacím musí být následovný: Určit minimální důchod ve výši základního spotřebního koše, což je dnes dvanáct popř. patnáct tisíc korun. Pod tuto částku nesmí spadnout žádný náš důchodce. Následné valorizace by měly probíhat tak, že každý důchodce bude dostávat stejnou částku, protože v přítomném čase již nejde o zásluhy, ale o to, že náklady na život se navyšují všem důchodcům stejně a ti, co nebyli tzv. dost zásluhoví si za trest celoživotně odnáší zlomek toho co by měli dostat vzhledem k současnému stavu a tak jsou doslova diskriminováni a okrádáni z důvodu této falešné zásluhovosti!

Minimální důchod, minimální mzda...O výši minimální mzdy, kdy ji nyní trapně populisticky a snaživě přehorlivě, avšak s velkým časovým skluzem, premiér Sobotka navyšuje, čímž se denně chlubí na ČT, nemá smyslu se bavit, jedině tou poznámkou, že minimální mzda nesmí být stejná jako minimální výše důchodů. Musí být procentuálně vyšší. Lidé, co jsou práce schopní, potřebují smysluplnou motivaci nejen proč pracovat, ale hlavně důvod, proč odvádět tomuto bezednému státu několik daní z daně, což je také anomálie vhodná k reformě.

Marně se pravidelně zmiňuje pan prezident Zeman o nespravedlivé valorizaci penzí, kdy větší peníze jdou na tu větší hromadu, menší na hromádku malou. Znáte jistě to bodré české přísloví. Tím se nůžky mezi důchodci neúměrně otevírají, jedni chudnou, jejich valorizaci pohltí zdražování potravin, léků nákladů na energie a bydlení a to takovým způsobem, že tato valorizace u těchto chudých důchodců jde do mínusu! Druzí bohatnou, a jsou to právě ti, kterým zůstali různé výsluhy za tzv. zásluhy z doby minulé a stejně budou bohatnout na důchodech stávající politikové a jejich úřednická byrokracie, kteří si své důchody předem posychrují navyšováním svých vlastních platů, které si dokonce sami přiklepli, a tím naplní to staré české přísloví, že "čert peníze kálí na větší hromadu"...

Základním kamenem u systému důchodové politiky by tedy měla být velmi kvalitní poctivá a logicky vzatá reforma. Tato reforma zde chybí a včera bylo pozdě! Nějaké pseudoreformy kosmetického rázu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, zde pozorujeme každým rokem. K nápadům paní Marksové pod vedením premiéra Sobotky není třeba moc dodávat, jen snad to, že měla být dávno odejita.

Pro dobrou reputaci pana Babiše tak jen již chybí maličkost. Nebýt pouhým laxním a mlčícím asistentem Sobotky a spol. Nemlčet jako dosud k důchodové tématice a konečně konat ve smyslu skutečné nápravy důchodů. Nelogickému a velmi ponižujícímu "reformování" důchodů v podobě trapné valorizace, kdy nula od nuly pojde, bude tak odzvoněno a ČSSD tak přijde o vítr do svých zrádných plachet slibů a podbízení se před volbami.

Milena Poláková

Příště anomálie zvaná "veřejnoprávní" televize je nepotřebný přežitek, ke kterému je načase se politicky vyjádřit.

Autor: Milena Poláková | pátek 20.1.2017 0:35 | karma článku: 18.57 | přečteno: 717x

Další články blogera

Milena Poláková

Klíčové volby o nástupu nového, náhradou za staré a přežité!

Pomalu a jistě se navrší čas voleb našich nových, a já věřím, že nových, ne těch starých, zástupců a tvůrců našich životních mantinelů...Tyto volby budou však jiné, než jak jsme byli zvyklí. V čem jiné? Jde o vše! Hrajeme vabank!

4.10.2017 v 6:01 | Karma článku: 10.72 | Přečteno: 512 | Diskuse

Milena Poláková

Opět měli slovo a opět byli trapní, ba co víc, pohrdali voliči Donalda Trumpa...

Máte slovo s M. Jílkovou 16. 2. 2017: Je Donald Trump pro demokracii nebezpečím nebo nadějí? Jeho opatření proti migraci - ohrozí bezpečnost Evropy? A vžene nás americký prezident do náruče Ruska?

17.2.2017 v 1:08 | Karma článku: 42.52 | Přečteno: 2894 | Diskuse

Milena Poláková

Nakonec pravda dosáhla zadostiučinění, a na frak dostala drzost a vyčůranost fanatismu!!

Vše co jsem avizovala ve svých článcích ve smyslu, že karta se obrací, se pozvolna a časem určitě i skokově, naplňuje. Mrazivé dny nám kupodivu přináší jen samé pozitivní zprávy a to je moc dobře!

27.1.2017 v 13:41 | Karma článku: 41.58 | Přečteno: 2723 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Karel Januška

Problematické kroky odvolacích soudů

Každý občan má nárok na rozhodování takovým soudem, který je řádně vyškolený a má potřebné morální vlastnosti. Řada sporů v prvním stupni končí tím, že některá strana podává odvolání.

18.10.2017 v 3:37 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 18 | Diskuse

Ivo Rottenberg

O demokracii

Má to být vláda lidu, kde se počítá se svobodou jednotlivce. K tak jednoduchému termínu existuje mnoho přívlastků a mnoho vykladačů.

17.10.2017 v 23:28 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 64 |

Jiří Kindl

Slova starosty města Dubí k těžbě lithia na Cínovci ze září 2017

Dovoli jsem si stáhnout článek starost města Dubí, kde se vyjadřuje k těžbě lithia na Cínovci a mám dojem, že to bude hodně lidí zajímat, zejména pana Čumbelíka.

17.10.2017 v 20:22 | Karma článku: 14.75 | Přečteno: 692 | Diskuse

Jan Dvořák

Velké překvapení, kdo patří mezi nejpopulárnější politiky podzimu!

Už jenom třikrát se vyspíme a volební místnosti nám doširoka otevřou svoji náruč. Zatímco my, prostí vhazovači lístků už se nemůžeme oněch dvou dnů naprosté svobody volby dočkat, jsou tu novináři, aby nám čekání ukrátili.

17.10.2017 v 19:35 | Karma článku: 12.40 | Přečteno: 391 | Diskuse

Adam Mikulášek

Je Matěj Stropnický milencem herce Daniela Krejčíka?

Podle Blesku právě toto Krejčík prohlásil. Úsměvné však je, že Stropnický se k věci odmítl vyjádřit. Jako Zelený nemá přece důvod se za svou případnou homosexualitu stydět, pokud skutečně s Krejčíkem „chodí“.

17.10.2017 v 19:09 | Karma článku: 26.83 | Přečteno: 1445 | Diskuse
Počet článků 101 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1783

Jsem žena, které není lhostejno to, jak jsme v ČR hluboko klesli. Jsem přesvědčena o tom, že povinností nás všech je ODSTRANIT neúprosný, nelidský systém, který produkuje války a hladomor, který umožňuje politikům podvádět, na úkor vlastních spoluobčanů… Pokud tak neučiníme, nemáme pak ani právo si na tento již přežitý a nefunkční systém stěžovat! moje jen občas udržované stránky :-)

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Oblíbené články

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.